Ako želite da zaštitite vaše dokumente od prljanja, cepanja ili kvašenja, odlično rešenje je topla plastifikacija, odnosno laminacija. Možemo da laminiramo sve štampane materijale do debljine papira 300 grama i do veličine A3. Debljina folije sa kojom se radi je 125 mikrona odnosno 2 x 125 mic pošto je plastifikacija obostrana. Folija može da se seče i na nestandarne formate a cena je ista kao za odgovarajući standardan format.

CENE LAMINACIJE PO KOMADU

A3 format papira (420 x 297mm) - 80 dinara

A4 format papira (210 x 297mm) - 45 dinara

A5 format papira (210 x 148,5mm) - 25 dinara

A6 format papira (148,5 x 105mm) - 15 dinara

Sve manje od A6 - 10 dinara

*Sve cene su date bez obračunatog PDV-a koji iznosi 20%

popLAM a3